Jdi na obsah Jdi na menu
 


I. Přírodovědné znalosti - ZU

20. 9. 2008

I.   PŘÍRODOVĚDNÉ  ZNALOSTI

1. Která z následujících ryb má typické spodní postavení úst:

                a) pstruh obecný potoční

                b) jelec tloušť

                c) jeseter malý

2. Která z následujících druhů ryb má střední postavení úst:

                a) štika obecná

                b) ouklej obecná

                c) podoustev nosák

3.Z uvedené skupiny ryb označ ty, které mají tukovou ploutvičku:

                 a) vranka, slunečnice, perlín, střevle

                b) sumeček americký, losos, hlavatka, lipan

                c) piskoř, mřenka, cejn, štika

4. Která z uvedených lososovitých ryb má skvrnami pokrytou ocasní ploutev:                

                a) pstruh obecný potoční

                b) pstruh americký duhový

                c) siven americký

5. Který z uvedených jelců má vypouklý tvar hřbetní a řitní ploutve:                   

                a) tloušť

                b) jesen

                c) proudník

 6. Mřenka mramorovaná má ocasní ploutev:         

                 a) vykrojenou

                b) zaoblenou

                c) uťatou

 7.Obnovují se rybí šupiny po ztrátě:

                a) někdy

                b) ne

                c) ano, ale neodrážejí stáří a růst ryby

8. Která z následujících ryb má šupiny seřazené v podélných řadách nad sebou:                            a) perlín

                b) štika

                c) lipan

 9. Které z následujících ryb nemají tělo kryto šupinami:

                a) úhoř říční, piskoř pruhovaný, siven americký

                b) sumeček americký, sumec velký, vranka obecná

                c) mník jednovousý, lín obecný, karas obecný

10.Které čeledi našich ryb mají požerákové zuby:

                a) lososovité

                b) štikovité

                c) kaprovité

 11.  Ve které části rybího trupu je uloženo nejvíce svaloviny:

                a) na hřbetě

                b) na břiše

                c) za hlavou

 12. Která z našich ryb má největší játra:

                a) štika obecná

                b) mník jednovousý

                c) sumec velký

 13. Kde leží u ryb ledviny:

                a) vedle jater

                b) mezi kličkami střev

                c) těsně pod páteří

 14.  Čím jsou chráněny žábry před poškozením:

                a) skřelemi

                b) šupinami

                c) kůží

15. K čemu slouží žaberní aparát ryb:

                a) k okysličování krve

                b) k rozmělnění potravy

                c) k pohybu

 16. K čemu slouží plynový měchýř:

                a) k dýchání v nouzi

                b) k vyrovnání tlaku na rybí tělo

                c) k trávení

 17.  Kde je tlak v plynovém měchýři větší:    

                 a) v hlubokých vrstvách vody

                b) v povrchových vrstvách vody

                c) v proudící vodě

 18. Která z našich ryb má oko chráněno dvojitou rohovkou:

                a) úhoř

                b) mník

                c) vranka

19.  Co je to Hallerův zvonek:

                a) součást sluchového ústrojí ryb

                b) zvláštní vaz, který slouží k posunu čočky v oku

                c) zařízení, oznamující konec výlovu

 20.  Mají ryby chuť:

                a) ano

                b) ne

                c) jen ryby dravé

21. Postranní čára je:

                a) pohlavní rozlišovací znak

                b) dotykový smyslový orgán

                c) pomocný dýchací orgán

22.  Která kaprovitá ryba má na tlamě masité vousky:

                a) karas

                b) ouklej obecná

                c) lín

 23.  Co jsou to gonády ryb:

                a) hřbetní paprsky

                b) vyměšovací orgány

                c) pohlavní orgány

 24. Co je to hypofýza:

                a) nemoc ledvin

                b) podvěsek mozkový

                c) nemoc mozku

25.  Které z následujících ryb pečují o své jikry i po výtěru:

                a) sumec, sumeček        

                b) lipan, siven

                c) kapr, karas

 26. Která z následujících ryb se rozmnožuje jen lx v životě, ale s největším počtem       

        jiker:

                 a) cejn velký

                b) jeseter malý

                c) úhoř říční

 27.  Kolik druhů ryb žije v našich vodách (v ČR):

                a) 10-20

                b) 30-40

                c) 50 a více

 28. Ve kterém světovém oceánu se rozmnožuje úhoř říční:

                a) Atlantský

                b) Tichý

                c) Indický

 29.  Která naše ryba patří do čeledi treskovitých:

                a) sumeček americký

                b) mník jednovousý

                c) sekavec horský  

 30.Které části rybího těla slouží k určení stáří:

                a) ocasní ploutev

                b) vousky

                c) šupiny

 31.Mění se teplota rybího těla s teplotou vody:

                a) ano

                b) ne

                c) zůstává  stejná

 32. Která kaprovitá ryba má typicky červenou duhovku oka:

                a) kapr

                b) bolen

                c) plotice

 33.  Která z ryb čeledi kaprovitých se v dospělosti živí rybami:

                 a) karas stříbřitý

                b) jelec proudník

                c) bolen dravý

 34.Vranka obecná se pohybuje poskoky (střelkovitě).

       Proč neplave jako ostatní ryby:

                a) chybí jí plynový měchýř

                b) nemá  všechny ploutve

                c) chybí jí postranní čára

 35.V proudné vodě žijí především:

                a) lín obecný

                b) blatňák tmavý

                c) lipan podhorní

36. Co je to minoha:

                a) larva vodní vážky

                b) larva mihule potoční

                c) larva chrousta

37.Zelené vodní rostliny vyrábějí kyslík:

                a) jen ve dne

                b) jen v noci

                c) ani ve dne, ani v noci

 38. Mezi plankton patří:

                a) larva chrostíka, potápník vroubený

                b) škeble, perlorodka

                c) buchanka, perloočka

 39.  Mezi bentos patří:

                a) červené larvy pakomára, beruška vodní

                b) mřenka mramorovaná

                c) dafnie

40.  Kořen které z následujících rostlin se využívá v lékařství:

                a) zevar jednoduchý

                b) šípatka střelolistá

                c) puškvorec obecný

 41.  Čím se liší škeble rybničná od velevruba:

                 a) velikostí

                b) barvou

                c) tvarem zámku lastury

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář